Loading...
کیت PRP دوبل

کیت PRP دوبل

کیت دوبل برای مصارف محدود که نیاز به خون گیری زیاد نداریم و برای چهار نفر مورد استفاده می باشد.

قیمت : 145,000تومان

وضعیت: موجود

کیت دوبل برای مصارف محدود می باشد.

و نیاز به خون گیری زیاد ندارد و برای چهار نفر مورد استفاده می باشد.